INDUSTRI

Vi har lång och bred erfarenhet av installation och service i industrimiljöer bl.a i tillverkningsindustri, sågverk och livsmedelsindustri.

NÄT

Vi är specialiserade på elnät upp till 40 kV har komplett utrustning och ett stort nätverk av samarbetspartners när vi bl.a. vi bygger kraftledningar i Norrlands Inland.

FASTIGHET

Vi hjälper fastighetsägare att få sin fastighet energieffektiv där vi gör en helhetsanalys och KNX-styrsystem för bl.a. belysning, energioptimering och termografering.

VÅRT ARBETSSÄTT

Vi gör allt för att undvika stora kostnader pga att arbetet är undermåligt förberett och planerat, istället vill vi GÖRA RÄTT DIREKT!

Hem
tegsnas
rototilt
indexator_logo
vattenfall
norra
grano-logo
Vindeln
nklundstroms-logo
martinssons
logo-cranab
vindelnbostäder logga
specialfastigheter_logo@2x
skekraft
tegsnasskidan