Industri

Vi har lång och bred erfarenhet av installation och service i industrimiljöer bl.a i tillverkningsindustri, sågverk och livsmedelsindustri.

Läs mer

Nät

Vi är specialiserade på elnät upp till 40 kV har komplett utrustning och ett stort nätverk av samarbetspartners när vi bl.a. vi bygger kraftledningar i Norrlands Inland.

Läs mer

Fastighet

Vi hjälper fastighetsägare att få sin fastighet energieffektiv där vi gör en helhetsanalys och KNX-styrsystem för bl.a. belysning, energioptimering och termografering.

Läs mer

VÅRT ARBETSSÄTT

Vi gör allt för att undvika stora kostnader pga att arbetet är undermåligt förberett och planerat, istället vill vi GÖRA RÄTT DIREKT!

Läs mer