INDUSTRI

Under flera decennier har vi på Tectel ställts inför mängder av utmaningar i olika industrimiljöer och har därför samlat på oss en gedigen kunskap som är svårslagen.

Vi har 40-års erfarenhet av installationsarbete inom industrin och således god kunskap kring de unika förutsättningarna som gäller i en industrianläggning samt vilket material som uppfyller önskvärda kvalitetsnivåer inom bl.a. tillverkningsindustri, sågverksindustri och livsmedelsindustrin (lantbruk).

Vi erbjuder både konsultativa tjänster samt service- och installationstjänster med kundunika serviceavtal för att åstadkomma hög trygghet och säkerhet.

Våra tjänster för industriverksamhet:

 • Maskininstallation
 • PLC-Styrsystem
 • KNX-styrsystem
 • Ställverk upp till 20 kV
 • Datanät
 • Larm- och säkerhetssystem
 • Elkvalitet
 • Termografering
 • Elinstallation
 • Ventilation
 • Vatten- och avloppsanläggningar
 • Energieffektivisering
 • GSM, 3G oct 4G förstärkare