Nät

Vi har mångårig erfarenhet och hög kunskap vad gäller elnät- och kraftnättjänster där vi är specialiserade på elnät upp till 40 kV.

Vår personal har hög kompetens inom yrkesområdet och fullständig utrustning för byggnation av elnät i både luft och mark. Vi har även ett stort nätverk med samarbetspartners som vi anlitar vid behov beroende på uppdragets art. Vi åtar oss helhetsuppdrag från idé till driftsatt anläggning för att få ett kostnadseffektivt arbetsutförande från början till slut.

Våra tjänster för nätägare:

  • Elnätsbyggnation
  • Luftnät och Marknät
  • Projektering
  • Konsultation
  • Fastighetsavtal
  • Vägbelysningsnät
  • Hängfibernät