KONSULT – TECTEL INFRA I NORR AB

Vårt konsultbolag Tectel Infra utför konsulttjänster inom samhälls- och infrastrukturbyggnation där vårt specialistområde är projektering, beredning och projektledning. Tectel Infra är specialinriktade på att utföra en professionell projektering där en stor del av planeringsarbetet handlar om samråd, tillståndsfrågor och fastighetsägaravtal för skog och mark samt smarta eltekniska lösningsförslag. Vi utför flertalet tillhörande tjänster där vi arbetar med modern kartteknik och GIS. Vi har ett stort nätverk av professionella samarbetspartners och underkonsulter som vi samverkar med och kan således åta oss alla typer av infrastrukturprojekt.

Vi arbetar enligt en strukturerad arbetsmodell och erbjuder en kostnadseffektiv lösning där våra uppdragsgivare ska känna hög trygghet och säkerhet när vi fått konsultuppdraget. Vår ambition är att hanteringen av infrastrukturprojektet ska utföras rätt från början till slut med hög kvalitet och träffsäkerhet för att undvika onödiga kostnader för ev. skadestånd m.m.

Faktureringsadress:
Tectel Infra i Norr AB, Kommunalhusvägen 8
922 31 VINDELN eller