Fastigheter

Vi har mångårig erfarenhet av fastighetsinstallationer och har god kunskap om de specifika krav som gäller för elanläggningar i fastigheter samt hur modern teknik kan användas i en fastighet med fjärrstyrning av bl.a. belysning, värme och ventilation. För att minimera energiförbrukningen i fastigheten genomför vi inledningsvis en kartläggning av energiförbrukningen för att därefter hitta lösningar och optimera fastighetens drift för att åstadkomma den största energibesparingen.

Eftersom lagstiftningen ställer stora krav på fastighetsägarens ansvar för att hög säkerhet ska råda erbjuder vi både konsultativa tjänster samt service- och installationstjänster med trygga serviceavtal utifrån kundens behov och önskemål.

Exempel på våra tjänster är följande:

 • Energieffektivisering
 • KNX-styrsystem
 • Data- och Telenät
 • Larm- och Säkerhetssystem
 • CCTV / Kameraövervakning
 • Elinstallationer
 • Belysningsteknik
 • Vattenfelsbrytare
 • Ventilation
 • Elkvalitet
 • Termografering
 • Förnyelsebar energi
 • Fastbränsleanläggningar
 • Besiktning av elanläggningar