Vi är specialiserade på elnät upp till 40 kV har komplett utrustning och ett stort nätverk av samarbetspartners när vi bl.a. vi bygger kraftledningar i Norrlands Inland.